Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ

SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

Az intézmény neve, elérhetősége:

Az intézmény neve: Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ

Székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 20.

Tel: 06-30-351-6492

E-mail: fehergyarmatszockozp@szlgsz.hu 

Az intézmény vezetője, elérhetősége:

Intézményvezető neve: Pappné Nagy Tünde  

Tel: +36-30-470-4019

E-mail cím: pappne.tunde@szlgsz.hu 

Az intézmény telephelyei:

Intézmény neve: Szent Anna Görögatolikus Idősek Otthona

Cím: 4972 Gacsály, Petőfi út 29.

Tel: 06-30-351-8732

E-mail: fehergyarmatszockozpont@szlgsz.hu

Intézmény neve: Szent Simeon Görögkatolikus Idősek Otthona

Cím: 4972 Gacsály, Széchenyi út. 22.

Tel: 06-30-352-5328

E-mail:  fehergyarmatszockozpont@szlgsz.hu 

Az intézmény vezetője, elérhetősége:

Intézményvezető neve: Pappné Nagy Tünde  

Tel: +36-30-470-4019

E-mail cím: pappne.tunde@szlgsz.hu

Az intézményről

Az intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatások:

 • Étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Idősek nappali ellátása

A Szociális Szolgáltató Központ épülete 2018. évben került átadásra, amely egy mai kornak megfelelően kialakított modern épület. Ennek megfelelően kulturált és szép környezetben tudjuk fogadni ellátottainak. Intézményünk 4 járásban biztosít étkeztetést és házi segítségnyújtást, étkeztetést, melyek a következők: Fehérgyarmat, Csenger, Vásárosnamény és Mátészalka.

A Szociális Szolgáltató Központunk 279 fő részére étkeztetést, 583 fő részére házi segítségnyújtást, 19 fő részére pedig idősek nappali ellátását nyújtó szociális intézmény. (Gacsályi intézményeinkben összesen 31 fő részére idősek otthona ellátást biztosítunk.)

Az intézményben célunk az ellátottak emberi méltóságának tiszteletben tartása - amely a fenntartó által megfogalmazott alapértékek egyike - így a szolgáltatás nyújtás során szeretetteljes ellátásra, ápolásra, gondozásra törekszünk, személyre szabottan történik az ápolásuk és gondozás megszervezése, amelyhez jogi szabályozás ad keretet, továbbá az ellátottakkal kötött megállapodás is.

Ellátottjaink egészségi, mentális állapotukra és szociális helyzetükre tekintettel szociális intézményünk által biztosított teljes körű ellátásra jogosultak, valamint ezen túl egyéni szükségleteik, speciális helyzetük alapján az egyéni, személyre szabott ellátásban is részesülnek. 

Az általunk biztosított szolgáltatásokat oly módon végezzük, hogy figyelemmel legyünk az ellátottak alapjogaira és a keresztény erkölcsi normák tiszteletben tartására, különös tekintettel az alábbiakra:

 1. az élethez, emberi méltósághoz való jog,
 2. a testi és lelki egészséghez való jog
 3. gondolat- lelkiismeret és vallás szabadságának joga, stb. 

Étkeztetés

A szociális étkeztetés során a napi egyszeri meleg étel biztosítása a feladatunk. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően kell megszervezni, amely történhet az étel helyben történő elfogyasztással, elvitellel vagy lakásra szállítással. Intézményünk az ebéd helyben fogyasztást és lakásra szállítását vállalja. Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer mennyiségét, nyersanyag-, energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit jogszabályi előírásnak megfelelően biztosítjuk. Ezt a szolgáltatást munkanapokon biztosítjuk ellátottaink részére. Fenntartó döntés alapján a szociális étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy (a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló) személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell:

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 • a szociális segítés során nyújtandó feladatokat.

Fenntartói döntés alapján a házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni.

Idős nappali ellátás

Feladatunk:

 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ fehérgyarmati székhelyén szociális alapszolgáltatásokat, míg 2 gacsályi telephelyén személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátást, idősek otthona ellátást nyújt.

(A gacsályi telephelyeken működő intézmények részletes bemutatkozását az Intézmények menü, Szent Anna és Szent Simeon Göröhkatolikus Idősek Otthona menüpont tartalmazza.)  

Intézményünk lelki vezetésében 10 atya vesz részt. Feladatunk a keresztény pozitív, optimista életszemléletet közvetítése, amely reményt és méltóságot ad az emberi élet utolsó szakaszában is. Az intézményeinkben élők fizikai ellátása (ápolás, gondozás) mellett nagy hangsúlyt fektetünk mentális ellátásukra is, ebben van nagy szerepe a fentiekben felvázolt egyéni és csoportos foglalkozások megszervezésének. Elősegítjük ellátottaink beilleszkedését, igyekszünk megelőzni konfliktushelyzetek kialakulását, továbbá biztosítjuk testi-lelki aktivitásuk fenntartását, illetve megőrzését (meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása, a hanyatlás megelőzése).

A fentiekkel összhangban görögkatolikus szellemiségű gondozás szakmai alapelvei az az általunk nyújtott ellátásában: 

 • az idős ember őrizze meg emberi méltóságát, kapjon személyre szabott segítséget;
 • továbbra is integrált és fontos tagja legyen a közösségnek, környezetnek, amelyben él;
 • korának megfelelő szükségleteit – orvosi ellátás, gerontológiai kezelés – kapja meg; 
 • mentális gondozásban részesüljön; kapjon lelki-szellemi táplálékot, gondoskodást és segítséget a vallásgyakorlásában

Mindennapok: 

Intézményünkben igyekszünk biztosítani a szabadidő kulturált eltöltését. A programok között a kulturális és egyházi (búcsúk, zarándoklatok, lelki napok) rendezvényeken való részvétel, látogatás, kirándulások említhetőek. Intézményünk folyamatosan szervez Máriapócsra lelki napot időseink számára, ahol lelkileg és szellemileg is feltöltődhetnek. Minden évben megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált disznótor és lekvár főzés is, amelyet a munkatársaink mellett, ellátottjaink is nagyon szívesen meglátogatnak. Intézményünkben lehetőség szerint igyekszünk felköszönteni ellátottjainkat a születésnapjukon. Különösen fontos számunkra, hogy együtt, közösen ünnepeljük meg ezt a jeles eseményt, így a köszöntöttek között üdvözölhettünk 90 és 100 éves ellátottat is.

A közelmúlt legnagyobb rendezvénye 2019. december 13-án megrendezett karácsonyi ünnepségünk volt, amelyen közel 400 fő vett részt. Számunkra nincs annál jobb érzés, mikor másoknak tudunk adni, ezért is örültünk annak, hogy karácsonyi műsorunkkal  sikerült ellátottainknak nagyon szép, meghitt pillanatokat szerezni.

                Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés