LAKÓOTTHONI ELLÁTÁS

  1. Ellátás pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonában
  2. Ellátás szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában

Lakóotthoni ellátást rehabilitációs célú lakóotthon formában nyújt a Szent Márton Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ nevet viselő intézményünk Újszászon.

Lakóotthoni ellátás keretében 7-7 fő pszichiátriai- és szenvedélybetegnek tudunk életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosítani.

A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhető el,

  1. a) aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt;
  2. b) aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg;
  3. c) önellátásra legalább részben képes;
  4. d) lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem.

 

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ:

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.  A fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét napi összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj napi összege és az adott hónap napjai számának szorzata alapján kerül megállapításra az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj.kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés