ÁPOLÁS-GONDOZÁS NYÚJTÁSA

 1. Ellátás idősek otthonában:

Idősek otthonaként szolgáltatást nyújtó intézményeink:

 • Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ – Hajdúdorogi székhely
 • Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ – Hajdúnánás, Fürdő utcai telephely
 • Szent Márton Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ – Újszász
 • Szent Mihály Görögkatolikus Idősek Otthona – Füzesgyarmat
 • Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona – Hajdúszoboszló

A szolgáltatás célcsoportja az értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, továbbá a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a fenti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

 

Valamennyi fent felsorolt intézményünkben külön gondozási egységben vagy csoportban biztosítjuk olyan személyek ellátását is, akiknél a jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg.

 

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ:

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.  A fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét napi összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj napi összege és az adott hónap napjai számának szorzata alapján kerül megállapításra az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj.

 

 1. Ellátás fogyatékos személyek otthonában:

Fogyatékos személyek otthonaként szolgáltatást nyújtó intézményeink:

 • Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ – Hajdúnánás, Magyar utcai telephely
 • Szent Matróna Görögkatolikus Ápoló-Gondozó Otthon – Debrecen

A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

Intézményeink nagykorú fogyatékos személyek ellátást vállalják, a debreceni székhelyű Szent Matróna Görögkatolikus Ápoló-Gondozó Otthon kifejezetten a látásfogyatékossággal élő 18. életévüket betöltött személyek ápolását, gondozását nyújtó tartós bentlakásos intézmény.

 

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ:

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.  A fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét napi összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj napi összege és az adott hónap napjai számának szorzata alapján kerül megállapításra az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj.

 

 1. Ellátás pszichiátriai betegek otthonában:

Pszichiátriai betegek otthonaként szolgáltatást nyújtó intézményeink:

 • Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ – Hajdúnánás, Magyar utcai telephely
 • Szent Márton Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ – Újszász
 • Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona – Hajdúszoboszló

A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában - jogszabályban meghatározott szakvélemény alapján - nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

 

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ:

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.  A fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét napi összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj napi összege és az adott hónap napjai számának szorzata alapján kerül megállapításra az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj.

 

 1. Ellátás szenvedélybetegek otthonában:

Szenvedélybetegek otthonaként szolgáltatást nyújtó intézményünk:

 • Szent Márton Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ – Újszász

A szenvedélybetegek otthonában annak a személynek az ápolását, gondozását végzik, aki - jogszabályban meghatározott szakvélemény alapján - szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes, de - a külön jogszabályban meghatározott - kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorul.

 

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ:

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.  A fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét napi összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj napi összege és az adott hónap napjai számának szorzata alapján kerül megállapításra az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj.kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés