FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA


A Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központ (4324 Szakoly, Hunyadi u. 2.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) szerinti szakosított ellátási formát nyújtó és speciális alapellátási feladatokat biztosító szolgáltató intézmény, mely elő kívánja segíteni a fogyatékos személyek integrációját, helyi szinten – a jelenlegi ellátórendszerekkel együttműködve – támogatni a fogyatékossággal élő embereket abban, hogy lehetőségeikhez képest önálló és független életet élhessenek. Az önálló életvitel elengedhetetlen része a foglalkoztatás biztosítása, mellyel megvalósítjuk a komplex ellátást.
Ennek érdekében az intézmény támogatott lakhatást és annak szolgáltatási elemeit (felügyelet, étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés: tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás.) biztosít 150 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személy részére.
Az Integrált Szolgáltató Központ Támogató Szolgáltatást nyújt 4 járás településein, ezen belül biztosítja a gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, szállítás, felügyelet, gyógypedagógiai segítségnyújtás, háztartási segítségnyújtás és esetkezelés szolgáltatási elemeket.

Támogató szolgáltatás
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen

  •  az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
  • az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
  • információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
  • a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
  • segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
  • egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
  • segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
  • a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő - ezt jogszabályban meghatározottak szerint igazoló - személy.
A Szolgáltató fejlesztő felkészítő foglalkoztatást biztosít az alábbi munkaterületeken: gyertyaöntés, kerámia készítés, textil és papír termékek készítése, pék és száraztészta foglalkoztató, kertészet (parkgondozás, növénytermesztés), épületüzemeltetési és mosodai tevékenység.
Külső foglalkoztatás keretében a Kézmű Kft. biztosít munka lehetőséget lakóinknak.


A támogatott lakhatás célja:


Intézményünk az életszemlélet és az életvitel megváltoztatása mellett döntött a fogyatékos személyek segítése, illetve ezen döntés ösztönzése, a társadalmi reintegráció elősegítése céljából. További cél, hogy a szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott és személyre szabott legyen, hosszabb távú ellátásokat, komplex megoldásokat biztosítson a társadalmi visszailleszkedés folyamatába. A szolgáltatások biztosítása során alapvető szakmai kritérium, hogy a lakót a segítője a saját képességeinek, készségeinek kiépítésében támogassa, önálló életvitelét erősítse. Fontos, az ismeretek átadásán túl a lakó szinten tartása, az önértékelés, énkép javulása, a kapcsolati háló megváltoztatása, az erőforrások feltárása. Célunk, hogy lakókörnyezetbe integrált, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és fejlesztő szolgáltatási rendszert valósítsunk meg e lehetőség megteremtésével.
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés