küldetésünk

Kocsis Fülöp

Isten szeretete intézményesül

 

A Szent Lukács Szeretetszolgálat 2010. december 6-án Máriapócson született. Azóta egyre több feladatot vállal magára. Ezzel igazolja, hogy él, alakul, fejlődik. Sok olyan feladatot lát el, melyeket a figyelmes ember szíve indíttatásából maga is megtenne. Miért kell ehhez intézmény?

Jézus mondja: „Ha ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük”. Íme, a keresztény intézményesülés kulcsa. Ha néhányan összefognak, és Jézus nevében cselekszenek, ott már nem csupán emberi eredmény születik. Nem csak megkétszereződnek, megháromszorozódnak az erők, hanem Isten jelenléte miatt végtelenné,kimeríthetetlenné válnak.

Így cselekszik az Egyház Krisztus nevében, Krisztus erejében. „Ő a Fő, mi pedig tagjai vagyunk”. Azt tesszük, amit mond nekünk. Ő vezet, irányít, utasít, s mi hálásak vagyunk, hogy cselekvő módon részt vehetünk az Ő művében. „Atyám mindvégig munkálkodik, azért én is munkálkodom” – mondja. S ha Ő, akkor mi is munkálkodunk, nem is tehetünk egyebet.

Talán azt, hogy továbbra is keressük, hol segíthetünk, hol tehetünk még többet. Hiszen tudjuk, hogy e cselekedeteinkkel nem csupán emberi gondoskodást nyújtunk, hanem a köztünk élő és munkálkodó Isten szeretetét közvetítjük. Szeretnénk elvinni minél több embertársunkhoz ezt a végtelen Isteni szeretet.


Dr. Seszták István

Az alapítás gondolata

 

Az Egyház mindig is sajátos küldetésnek és kihívásnak érezte, hogy megértse és megvalósítsa Krisztusnak azt a világos üzenetét és tanítását, miszerint a „betegeknek van szüksége orvosra”, segítségre és támogatásra. Az az Egyház, amely a krisztusi örömhírt szeretné megélni és a mindenkori társadalom számára értékkel telien megmutatni, lényegi küldetésének kell, hogy tekintse a rászorultak felkarolását és megsegítését. Jézus Krisztus őket szegényeknek nevezi, akik „mindenkor lesznek veletek”. A „mindenkori szegényekkel” való törődés az a belső szükségből is fakadó feladat, melyet a Hajdúdorogi Egyházmegye is, mint a krisztusi parancsot és feladatot látja maga előtt, s szeretne is ennek örömmel, de mindvégig felelősségteljesen eleget tenni.

Ennek a célnak és feladatnak a hatékonyabb megvalósítása érdekében jött létre a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, mely mint intézményfenntartó és mint önkéntes, az evangéliumi szeretetparancsból indíttatva, Isten kegyelméből, szeretné a rábízottakat szolgálni, Krisztus dicsőségére és az emberek javára!


Ungvári Sándor

Szakmai program és bemutatkozás

 

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatot Kocsis Fülöp püspök úr alapította 2010. december 6-án abból a megfontolásból, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye szociális és karitatív életének és működésének, az egyház küldetéséből fakadóan, jobb, hatékonyabb és átgondoltabb ellátását biztosítsa működésével.

Az alapítása óta a Szeretetszolgálat az alábbi intézmények fenntartójaként funkcionál:

A Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ 2011. április 29-én kapott működési engedélyt arra, hogy a fehérgyarmati, a csengeri, a mátészalkai és a vásárosnaményi négy kistérségben házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést szervezzen. Ma a házi segítségnyújtásban részesülők száma megközelíti a 800 főt, szociális étkeztetésben 130 fő részesül. A Szolgáltató Központ irodája Fehérgyarmaton található, szakmai irányítását az intézményvezető és a négy vezető gondozó végzi.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés értelmében 2011. július 1-jétől működik a szeretetszolgálat fenntartásában a Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ. A debreceni székhelyű intézmény 9 lakásotthont (Nyíradonyban egyet, Nyíracsádon kettőt, Nyírmártonfalván egyet, Tégláson kettőt, Debrecenben kettőt, Debrecen-Józsán egyet) fenntartását végzi, ahol 94 gyerek ellátását biztosítja. E mellett nevelőszülői hálózatot működtet, 75 nevelőszülőnél 267 fős engedélyezett gyereklétszámmal.

A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ székhelye Hajdúnánás. Az intézmény 10 lakásotthont működtet Hajdúnánás területén. A lakásotthonokban csaknem 110 gyereket látnak el. Emellett nevelőszülői hálózatot működtet, 36 nevelőszülőnél több, mint 100 gyerekkel. A gyermekotthonok működtetése során az intézmény biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek otthont nyújtó ellátását, a különleges szükségletű gyermekek integrált ellátását, a fiatal felnőttek további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását.

A nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése során, az intézmény szakmai programja alapján alkalmas az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek/fiatalok, különleges szükségletű gyermekek/fiatalok, utógondozói ellátást igénylő fiatalok integrált ellátására.

A Szeretetszolgálat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján 2011. szeptember 1-től fenntartóként működteti tovább - az azóta kitagolási folyamatban való részvétel eredményeként profilváltáson átesett - Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központot Szakolyban. Az intézmény 150 fő felnőtt korú értelmi fogyatékos személy ellátását támogatott lakhatás keretében biztosítja. Tevékenysége kiegészül Támogató Szolgálat működtetésével. Az intézményen belül az ellátottak szociális foglalkoztatásban (munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítés) vesznek részt.

A Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ 2011. szeptember 1-jén kezdte működését nyíregyházi székhelyen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén működő Gyermekvédelmi Központ lakásotthont működtet, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyírbátor és Balkány településeken, ahol összesen a 9 lakásotthonban közel 98 gyermek éli mindennapjait, valamint kiterjedt nevelőszülői hálózatot működtet Újfehértó város területén és a megye több településén. A hálózatban mintegy 120 nevelőszülőnél élő gyermek ellátása történik 350 fő körüli létszámban.

A 2012. január 1-től a Szeretetszolgálat intézményrendszere három idősek otthonával bővült.

Az egyik a Máriapócsi székhelyű II. János Pál Pápa Idősek Otthonában 94 férőhelyen végeznek emelt szintű, átlagos és átmeneti ellátását. A korábban önkormányzati fenntartású idősek otthonába a szakmai feladatok és létszámok mellett görögkatolikus pap személyében lelki vezető is foglalkozik az ellátottakkal.

A Nyírkarászi Görögkatolikus Egyházközség által 2011. december 31.-ig fenntartott Szent Pantaleimon Szeretetotthon 2012. január 1-től a Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központ telephelyeként működik.

A Gacsály községben lévő Szent Anna Szeretetotthonban 2012. január 1-től a 16 fő ellátását végezzük.

A Nyírvasvári Görögkatolikus Egyházközség által fenntartott Szent Simeon és Anna Szeretetotthon 2012. június 1-től a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működik tovább. 2013.január 1. napjától a korábban a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő idősek otthona, házi segítségnyújtás és családok átmeneti otthona szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartói feladatait is ellátja a Szeretetszolgálat, mely intézmény így a Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona néven biztosít ellátást.

Egyházunk célja, hogy a Szeretetszolgálat szervezése által ott vállaljunk szociális illetve gyermekvédelmi feladatokat, ahol a görögkatolikus egyháznak vallási közössége van, annak erősítése céljából és azért, hogy híveinket a lelki táplálékon túl fizikai segítségben is részesíthessük.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 2011 évtől a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján végez gyermekvédelmi feladatellátását.

Jelenleg a három gyermekvédelmi intézmény szervezeti keretein belül nevelőszülői családban és lakásotthonban elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekekről és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttről gondoskodunk.

Az intézmények átvételét követően a lakásotthonok és a nevelőszülői hálózatok nagyobb csoportjai részére bíztunk meg lelki vezetőket, akik a lakásotthon fekvése szerinti település parókusai, káplánjai vagy hitoktatói közül kerültek ki.

Feladatuk, hogy ellássák a gyermekek, fiatal felnőttek és alkalmazottak lelki gondozását, segítését. Ennek keretében a lakásotthonban személyes látogatást tesznek, beszélgetést kezdeményeznek. Részt vesznek a nevelőszülői közösségek és a lakásotthonok életében, segítenek a munkatársaknak az felelős életvezetés kialakításában, a hétköznapokban adódó élethelyzetek helyes feldolgozásában, az egyházi ünnepekre való felkészülésben, lelki ráhangolódásban azok együttes megünneplésében.

A lelki vezető a hitéleti tevékenységre nyitott gyermekek, fiatal felnőttek és alkalmazottak részére felkínálja az egyházközség rendezvényein való részvételt, annak szervezésében, előkészületeiben való tevékenység vállalását. Segíti a lakásotthonban élő gyermekeket és fiatal felnőtteket a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében egyéni és közösségi adottságainak megfelelő mértékben.

Fontosnak tartjuk, hogy a lelki vezetők részévé váljanak az adott kis közösség életének és általuk a gyermekvédelemi gondoskodásban élők, dolgozók bekapcsolódhassanak az egyházközség életébe.

Értékeinknek megfelelően arra törekszünk, hogy a megfogant életek világra jöjjenek, ezért lehetőséget adunk várandós kiskorú anyáknak, hogy nevelőszülőnél vagy intézményes elhelyezéssel biztonságban világra tudják hozni gyermekeiket, megtanuljanak anyává válni.

Tervezzük felvállalni azon pszichiátriai beteg- speciális szükségletű- gyermekek gondozását, nevelését, akik a jelenlegi ellátó rendszerben nem kapják meg az állapotuknak megfelelő gondozást, nevelést.

A felnőttek és a gyermekek számára lehetőséget biztosítunk a kikapcsolódásra és pihenésre, ezért nyári tábort és egyéb szabadidős rendezvényeket szervezünk (mint például közös Gyermeknap és az évente megrendezésre kerülő Foci-kupa a gyermekvédelmi intézmények részére), lehetőséget teremtünk az Egyházmegye már működő rendezvényein való részvételre, mint a Család Csoda, a gyermekbúcsú, az ifjúsági zarándoklat és sok egyéb színes rendezvény.
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés