HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A Szeretetszolgálat fenntartásában lévő intézmények közül a fenti feladatot

a Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ (4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 60.), valamint

a Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona (4334 Hodász, Sója Miklós u. 6.) végzi.

Idézet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből:

„63. § 

(1)414 Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2)415 A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

(3)416 Szociális segítés keretében biztosítani kell

a)a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c)a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d)szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

(4)417 Személyi gondozás keretében biztosítani kell

a)az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c)a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

(5)418 Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

(6)419 A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.”
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés