Karrier

ÁLLÁSHIRDETÉS

A II. János Pál Pápa Idősek Otthona

pályázatot hirdet


Gazdasági referens

munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1. János Pál Pápa Idősek Otthona

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Térítési díjak kezelése
 • Banki bizonylatok kezelése
 • Kontrolling tevékenység végzése a vezetés felé
 • Pénzügyi szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata
 • TEVADMIN felület kezelése

 

 

Pályázati feltételek:

 • mérlegképes könyvelő képzettség

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • azonos vagy hasonló területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • szociális területen szerzett végzettség
 • CT-EcoSTAT és JDolber rendszer ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőw Gábor nyújt, a 0642/385-499 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a II. János Pál Pápa Idősek Otthona, 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44 címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

vagy

 • Elektronikus úton az mariapocsidosekotthona@szlgsz.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen a 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44. szám alatt hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetésre.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÁLLÁSHIRDETÉS

 

A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ pályázatot hírdet LAKÁSOTTHON NEVELŐ munkakör betöltésére.

 

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: a Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ lakásotthona: 4243 Téglás Kossuth utca 42.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: tervezi és szervezi a gondozottak ellátásának biztosítását. Szervezi a gyermekek oktatását és szabadidejük hasznos eltöltését. Elvégzi az adminisztratív feladatokat. A lakásotthonban dolgozók munkáját tervezi, irányítja.

 

A pályázati feltételek: 15/1998 (IV.30) NM rendelet 2. sz. melléklete

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat, felhasználói szintű internetes alkalmazások, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

Elvárt kompetenciák: következetesség, gyermekközpontúság, elkötelezettség a feladatvégzésben

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, lelkészi ajánlás

 

A munkakör betöltésének időpontja: 2019. május 2.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 16.

 

A pályázat benyújtásának módja:  elektronikus úton a dnyggyk@gmail.com e-mail címen.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A II. János Pál Pápa Idősek Otthona

                           

pályázatot hirdet


szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1. János Pál Pápa Idősek Otthona

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Biztosítja a mentálhigiénés csoportjába tartozó ellátottak mentálhigiénés ellátását, egyéni esetkezelését, krízisintervenciót.
 • Előgondozást végez.
 • Elősegíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását.
 • Aktívan részt vesz az egyéni gondozási terv kidolgozásában, az ellátást igénybevevővel illetve törvényes képviselőjével együttműködve.
 • A gondozási tervben meghatározott célokat folyamatosan figyelemmel kíséri, aktívan részt vesz azok megvalósításában, érvényesítésében, felülvizsgálatában.
 • Csoportos foglalkozásokat szervez.
 • Részt vesz a demens ellátottak fejlesztésében.

 

 

Pályázati feltételek:

 • 1/2000. (I.7) SzCsM Rendelet 3. számú mellékletében az adott munkakörre meghatározott szakképzettség vagy szakképesítés, (okleveles szociális gazdasági szakember, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális menedzser, szociálpedagógus, gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns)
 • lelkészi ajánlás.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • azonos vagy hasonló területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, lelkészi ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőw Gábor nyújt, a 0642/385-499 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a II. János Pál Pápa Idősek Otthona, 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44 címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

vagy

 • Elektronikus úton az mariapocsidosekotthona@szlgsz.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen a 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44. szám alatt hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetésre.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona                       

pályázatot hirdet


vezető ápoló

munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona

Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • Megtervezi, vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az egészségügyi ellátást, gondozást végző egységek munkáját.
 • Elkészíti az ápoló-gondozó munkatársak munkaidő beosztását, rendszeresen ellenőrzi munkájukat, részt vesz az egyéni gondozási,- ápolási tervek megvalósításában, illetve az előgondozásban.
 • Gondoskodik a szükséges gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról.
 • Szakápolási feladatok elvégzése, koordinálása, dokumentálása, ellenőrzése.
 • Kapcsolatot tart az intézmény orvosaival, egészségügyi intézményekkel, az intézményben élők hozzátartozóival, mentálhigiénés csoporttal.
 • Az intézmény ápolói és egyéb szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott dolgozók képzésének, továbbképzésének szakmai irányítása, szervezése.

 

Pályázati feltételek:

 

 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében a vezető ápoló munkakörre előírt képesítés
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excell, PP)
 • Lelkészi ajánlás.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Ápolás, gondozás területén szerzett tapasztalat.
 • Legalább 3-5 év egészségügyben szakmai tapasztalat.
 • Vezetői tapasztalat

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, ápolásszakmai vezetői elképzeléseket tartalmazó motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, lelkészi ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2019. április 01-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerezsi Józsefné intézményvezető nyújt, a 06 52 557- 820-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: vezető ápoló.

vagy

 • Elektronikus úton a szentlukacsidosekotthona@szlgsz.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen a 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C szám alatt hétfőtől csütörtökig 8 órától 15 óráig, pénteken 8 órától 13 óráig.

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetésre.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona

                           

pályázatot hirdet


vezető ápoló

munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona

Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • Megtervezi, vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az egészségügyi ellátást, gondozást végző egységek munkáját.
 • Elkészíti az ápoló-gondozó munkatársak munkaidő beosztását, rendszeresen ellenőrzi munkájukat, részt vesz az egyéni gondozási,- ápolási tervek megvalósításában, illetve az előgondozásban.
 • Gondoskodik a szükséges gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról.
 • Szakápolási feladatok elvégzése, koordinálása, dokumentálása, ellenőrzése.
 • Kapcsolatot tart az intézmény orvosaival, egészségügyi intézményekkel, az intézményben élők hozzátartozóival, mentálhigiénés csoporttal.
 • Az intézmény ápolói és egyéb szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott dolgozók képzésének, továbbképzésének szakmai irányítása, szervezése.

 

Pályázati feltételek:

 

 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében a vezető ápoló munkakörre előírt képesítés
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excell, PP)
 • Lelkészi ajánlás.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Ápolás, gondozás területén szerzett tapasztalat.
 • Legalább 3-5 év egészségügyben szakmai tapasztalat.
 • Vezetői tapasztalat

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, ápolásszakmai vezetői elképzeléseket tartalmazó motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, lelkészi ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2019. február 01-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerezsi Józsefné intézményvezető nyújt, a 06 52 557- 820-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: vezető ápoló.

vagy

 • Elektronikus úton a szentlukacsidosekotthona@szlgsz.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen a 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C szám alatt hétfőtől csütörtökig 8 órától 15 óráig, pénteken 8 órától 13 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 29.

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetésre.

 

 

 

 

A Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona

                           

pályázatot hirdet


Terápiás/szociális

munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona

Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • Részt vesz az ellátottak foglalkoztatásában, aktívan bevonódik új programok szervezésébe azok végrehajtásába.
 • Intézi a lakcím és nyugdíj átjelentéseket, valamint a szociális ügyeket
 • Részt vesz az előgondozásban, javaslatot tesz az elhelyezésre. Felkészíti az új lakót az intézményi életre és annak elfogadtatásába bevonódik.
 • Az egyéni gondozási,- ápolási tervek megvalósításába együttműködik.
 • Elősegíti az ellátottak családi és társas kapcsolatainak fenntartását.
 • Segíti az intézményen belüli szabad hitélet gyakorlását, biztosítja annak feltételeit.
 • Kapcsolatot tart az egészségügyi, szociális intézményekkel, az intézményben élők hozzátartozóival,munkatársaival.
 • Konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzésében és kezelésében részt vesz.

 

Pályázati feltételek:

 

 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében a terápiás illetve szociális munkakörre előírt képesítés
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excell, PP)
 • Lelkészi ajánlás.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • szociális területen szerzett tapasztalat.

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, foglalkoztatásra vonatkozó elképzeléseket tartalmazó motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, lelkészi ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2019. február 01-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerezsi Józsefné intézményvezető nyújt, a 06 52 557- 820-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: vezető ápoló.

vagy

 • Elektronikus úton a szentlukacsidosekotthona@szlgsz.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen a 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C szám alatt hétfőtől csütörtökig 8 órától 15 óráig, pénteken 8 órától 13 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 29.

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetésre.

 

 

 

Álláshirdetés

A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

pályázatot hirdet pszichológus munkakör betöltésére.

Szükséges képesítés:

Felsőfokú szakirányú egyetemi végzettség. (Pályakezdők jelentkezését is várjuk!)

Feladatellátás: Pszichológus munkakörben a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, lakásotthonokban elhelyezett gyermekek (szükség esetén utógondozói ellátott fiatalok) fejlesztése és vizsgálata, egyéni és csoportos foglalkozások, konzultációk szervezése és megtartása, terápiás megsegítés, tanácsadás jellegű munkavégzés. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek, nevelők, pedagógusok érzelmi támogatása, kísérése. Továbbá a nevelőszülők pszichés alkalmasságának vizsgálata, illetve felülvizsgálata.   

 

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős foglalkoztatás, egyműszakos munkarendben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Perczel utca 12.

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket:

 • szakmai önéletrajzot
 • a szakirányú végzettséget igazoló oklevél másolatát
 • lelkészi ajánlás előnyt jelent

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázatokat a központi székhely címére, a 4080 Hajdúnánás, Perczel utca 12. szám alatti postacímre vagy a hggykozpont@szlgsz.hue-mail címre várjuk.

Pályázatot személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen.

Az álláshely a beérkező pályázatok elbírálása után azonnal betölthető. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról telefonon a fenti feltételeknek megfelelő pályázókat értesítjük. Az álláshelyre beérkező pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban érdeklődni lehet munkanapokon 8:00-16:00 óráig az intézmény 20/2150-565 telefonszámán.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Álláshirdetés

 

A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

pályázatot hirdet pszichológus munkakör betöltésére.

Szükséges képesítés: 

Felsőfokú szakirányú egyetemi végzettség. (Pályakezdők jelentkezését is várjuk!)

Feladatellátás: Pszichológus munkakörben a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, lakásotthonokban elhelyezett gyermekek (szükség esetén utógondozói ellátott fiatalok) fejlesztése és vizsgálata, egyéni és csoportos foglalkozások, konzultációk szervezése és megtartása, terápiás megsegítés, tanácsadás jellegű munkavégzés. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek, nevelők, pedagógusok érzelmi támogatása, kísérése. Továbbá a nevelőszülők pszichés alkalmasságának vizsgálata, illetve felülvizsgálata.   

 

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős foglalkoztatás, heti 40 órában, egyműszakos munkarendben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Perczel utca 12.

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket:

 • szakmai önéletrajzot
 • a szakirányú végzettséget igazoló oklevél másolatát
 • lelkészi ajánlást

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatokat a központi székhely címére, a 4080 Hajdúnánás, Perczel utca 12. szám alatti postacímre vagy a hggykozpont@szlgsz.hu e-mail címre várjuk.

Pályázatot személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen.

Az álláshely a beérkező pályázatok elbírálása után azonnal betölthető. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról telefonon a fenti feltételeknek megfelelő pályázókat értesítjük. Az álláshelyre beérkező pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztus 7.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban érdeklődni lehet munkanapokon 8:00-16:00 óráig az intézmény 20/2150-565 telefonszámán.


Álláshirdetés

 

A II. János Pál Pápa Idősek Otthona

                           

pályázatot hirdet


szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1. János Pál Pápa Idősek Otthona

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Biztosítja a mentálhigiénés csoportjába tartozó ellátottak mentálhigiénés ellátását, egyéni esetkezelését, krízisintervenciót.
 • Elősegíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását.
 • Aktívan részt vesz az egyéni gondozási terv kidolgozásában, az ellátást igénybevevővel illetve törvényes képviselőjével együttműködve.
 • A gondozási tervben meghatározott célokat folyamatosan figyelemmel kíséri, aktívan részt vesz azok megvalósításában, érvényesítésében, felülvizsgálatában.
 • Csoportos foglalkozásokat szervez.
 • Részt vesz a demens ellátottak fejlesztésében.

 

 

Pályázati feltételek:

 • 1/2000. (I.7) SzCsM Rendelet 3. számú mellékletében az adott munkakörre meghatározott szakképzettség vagy szakképesítés,
 • lelkészi ajánlás.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • azonos vagy hasonló területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, lelkészi ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőw Gábor nyújt, a 0642/385-499 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a II. János Pál Pápa Idősek Otthona, 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44 címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

vagy

 • Elektronikus úton az mariapocsidosekotthona@szlgsz.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen a 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44. szám alatt hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 26.

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetésre.


Álláshirdetés

 

A II. János Pál Pápa Idősek Otthona

                           

pályázatot hirdet


szakács

munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1. János Pál Pápa Idősek Otthona

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326Máriapócs, Kossuth u 32-44.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

- HACCP normák szerint gyermek és felnőtt étkezés biztosítása

- Konyhai kisegítő munkatársak irányítása

 

 

Pályázati feltételek:

 • szakács végzettség (előnyt jelent, diétás szakács végzettség),
 • lelkészi ajánlás.

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • azonos vagy hasonló területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, lelkészi ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. augusztus 01-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőw Gábor nyújt, a 0642/385-499telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a II. János Pál Pápa Idősek Otthona, 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44 címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „szakács”.

vagy

 • Elektronikus úton a mariapocsidosekotthona@szlgsz.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen a 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44. szám alatt hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 26.


 

Álláshirdetés

A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

pályázatot hirdet pszichológus munkakör betöltésére.

Szükséges képesítés: 

Felsőfokú szakirányú egyetemi végzettség. (Pályakezdők jelentkezését is várjuk!)

Feladatellátás: Pszichológus munkakörben a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, lakásotthonokban elhelyezett gyermekek (szükség esetén utógondozói ellátott fiatalok) fejlesztése és vizsgálata, egyéni és csoportos foglalkozások, konzultációk szervezése és megtartása, terápiás megsegítés, tanácsadás jellegű munkavégzés. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek, nevelők, pedagógusok érzelmi támogatása, kísérése. Továbbá a nevelőszülők pszichés alkalmasságának vizsgálata, illetve felülvizsgálata.  

A jogviszony időtartama: Határozott idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős foglalkoztatás, heti 40 órában, egyműszakos munkarendben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Perczel utca 12.

A jelentkezéshez kérjük mellékelni a következőket:

 • szakmai önéletrajzot
 • a szakirányú végzettséget igazoló oklevél másolatát
 • lelkészi ajánlást

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázatokat a központi székhely címére, a 4080 Hajdúnánás, Perczel utca 12. szám alatti postacímre vagy a hggykozpont@szlgsz.hu e-mail címre várjuk.

Pályázatot személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen.

Az álláshely a beérkező pályázatok elbírálása után azonnal betölthető. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról telefonon a fenti feltételeknek megfelelő pályázókat értesítjük. Az álláshelyre beérkező pályázatok elbírálásának határideje: 2018. június 11.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban érdeklődni lehet munkanapokon 8:00-16:00 óráig az intézmény 20/2150-565 telefonszámán.


Álláshirdetés

A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ gazdasági referens munkakörbe munkatársat keres.

Legfőbb feladatok:

 • Előleg elszámolások gazdasági eseményt igazoló okmányok alapján
 • Banki átutalások végzése
 • Jelentések, kimutatások, havi elszámolások készítése
 • Főkönyvi számlák egyeztetése

Elvárások:

- mérlegképes könyvelő vagy pénzügy-számviteli ügyintéző

- min. 1-3 év szakmai gyakorlat

- papi/lelkészi ajánlással

Bérezés: közalkalmazotti törvény szerint

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal a dnyggyk@szlgsz.hu e-mail címen.


Álláshirdetés

A II. János Pál Pápa Idősek Otthona

pályázatot hirdet

vezető ápoló

munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1. János Pál Pápa Idősek Otthona

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Megtervezi, vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az egészségügyi ellátást, gondozást végző egységek munkáját.
 • Elkészíti az ápoló-gondozó munkatársak munkaidő beosztását, rendszeresen ellenőrzi munkájukat, részt vesz az egyéni gondozási,- ápolási tervek megvalósításában, illetve az előgondozásban.
 • Gondoskodik a szükséges gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról.
 • Szakápolási feladatok elvégzése, koordinálása, dokumentálása, ellenőrzése.
 • Kapcsolatot tart az intézmény orvosaival, egészségügyi intézményekkel, az intézményben élők hozzátartozóival, mentálhigiénés csoporttal.
 • Az intézmény ápolói és egyéb szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott dolgozók képzésének, továbbképzésének szakmai irányítása, szervezése,

Pályázati feltételek:

 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében a vezető ápoló munkakörre előírt képesítés
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excell, PP)
 • Lelkészi ajánlás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Ápolás, gondozás területén szerzett tapasztalat.
 • Legalább 3-5 év egészségügyben szakmai tapasztalat.
 • Vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, ápolásszakmai vezetői elképzeléseket tartalmazó motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, lelkészi ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. május 22-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőw Gábor intézményvezető nyújt, a 0642/385-499-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a II. János Pál Pápa Idősek Otthona, 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44 címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: vezető ápoló.

vagy

 • Elektronikus úton a mariapocsidosekotthona@szlgsz.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen a 4326 Máriapócs, Kossuth u 32-44. szám alatt hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 16.

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetésre.


Álláshirdetés

ápoló munkakör betöltésére

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

pályázatot hirdet

ápoló

munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szent Anna Idősek Otthona telephelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,4972 Gacsály, Széchenyi u. 22.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Higiénés szükségletek biztosítása,
 • Komfortszükséglet biztosítása,
 • Táplálkozási szükséglet biztosítása,
 • Folyadék fogyasztás szükségletének biztosítása,
 • Ürítési szükséglet biztosítása,
 • Mobilizálás,
 • Gyógyászati segédeszközök használatának ismerete, szükség esetén segítségnyújtás az ellátottak/ hozzátartozók részére,
 • Decubitus prevenció,
 • Együttműködik:
 • Az intézményi orvos írásos rendelésén alapuló terápia követésében,
 • Az ellátottak részére az egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap alapján a heti gyógyszerek kiadagolásában, változás esetén a gondozókat tájékoztatja,
 • Gyógyszerelés végrehajtásában napi elrendelésnek, megfelelően,
 • Vitális paraméterek, vércukorszint mérésében, ellenőrzésében,
 • Subcutan injekció beadásában (LMWH, Inzulinok).
 • A szakorvos által rendelt kezelések, ápolási – gondozási feladatainak elvégzése

Pályázati feltételek:

 • a következő szakképzettségek valamelyike: alapellátási közösségi szakápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens, ápoló, diabetológiai szakápoló és edukátor, epidemiológiai szakápoló, ergoterapeuta, felnőtt intenzív szakápoló, geriátriai és krónikus beteg szakápoló, fizioterápiás asszisztens, gyakorló ápoló, gyakorló mentőápoló, gyógymasszőr, hospice szakápoló, légzőszervi szakápoló, mentőápoló, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató, sürgősségi szakápoló
 • lelkészi ajánlás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • azonos vagy hasonló területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, lelkészi ajánlás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2018. április 15-től betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pappné Nagy Tünde intézményvezető nyújt, a 0630/470-4019-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a pappne.tunde@szlgsz.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen a 4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty u. 1. szám alatt hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10.

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően – időpontot egyeztet személyes elbeszélgetésre.


Álláshirdetés

szociális munkatárs munkakör betöltésére

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

pályázatot hirdet

szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szent Anna Idősek Otthona és telephelye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,4972 Gacsály, Petőfi u. 29. és Széchenyi u. 22.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás biztosítása az idős ellátottak részére,
 • a szabadidő kulturált eltöltésének megszervezése,
 • az intézményen belüli kis közösségek társas kapcsolatok kialakulásának és működésének segítése, támogatása,
 • igénybevételi eljárás keretében tájékoztatás nyújtása, előgondozás végzése, intézményi jogviszonnyal össz


kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Weboldal készítés