Koordinációs stratégia-fejlesztés

Szociális alap- és szakellátás fejlesztése a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat intézményrendszerében – szolgáltatás koordinációs stratégia-fejlesztés kezdődött.

 

Nagy lendülettel folytatódik a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat TÁMOP – 5.4.12-14/1-2015 – 0009 azonosítószámú projektjének megvalósítása. Ennek során megkezdődött a szolgáltatás koordinációs tevékenységek fejlesztése. A fejlesztés több lépcsős, 5 témakörben szakmai egyeztetések kerültek megrendezésre, majd az ott elhangzottak alapján készül el a stratégia.

A gazdasági terület koordinációja belső hálózatkialakítást jelent a Szeretetszolgálat és fenntartott intézményei gazdálkodási feladatainak, eredményes és hatékony gazdálkodás kialakításának céljából.

A fogyatékos ellátás területén tervezetten a területen jártas szakértők bevonásával kerül sor a szakmai belső és külső együttműködési hálózat kialakítására.

A lelki vezetés koordináció: a Szeretetszolgálathoz disponált papok lelki vezetők az intézményekben, foglalkoznak a munkavállalókkal, az ellátottakkal egyaránt. Szertartásokat végeznek, együttléteket, kirándulásokat szerveznek. A lelki vezetői feladatok ellátása során találkoztak a workshopokon, hogy kialakítsák egységes lelki vezetői munkakörüket.

Az élelmezési koordináció körében az intézményekben dolgozó élelmezési vezetők találkoztak, és együtt gondolkodtak, eszmecserét folytattak az intézményekben folyó élelmezésről. Szakembereket hívtak meg, új ismereteket szereztek egymástól és külső szakemberektől.

A gondozási koordináció: az ápolási, gondozási munkakörben dolgozó, főleg vezető munkatársak tapasztalat cseréje céljából szerveztek találkozásokat, workshopokat. 

Kiemelten fontos a szolgáltatási területen működő kórházakkal és betegszállítókkal történő rendszeres koordináció, amelynek célja egymás munkájának a segítése, a beteg/ellátott mozgásának irányított úton történő követése. Mellettük számos kiemelt szervezet van jelen, amelyekkel rendszeres kapcsolatot kell tartanunk a jövőben is. Ezek a helyi egyházközségek, helyi önkormányzatok, gyámhatóságok területileg illetékes közigazgatási szervek, iskola-óvoda, területen működő szolgáltatók.

A szolgáltatás koordináció hangsúlyos eleme, hogy a belső információs mechanizmusok erősítésre szorulnak a Szeretetszolgálat intézményei között. Az erősítés érdekében több együttműködési forma megvalósítását terveztük, így: közös rendezvények, azonos szakterületen dolgozók közös workshopja, illetve belső továbbképzése (pl.: élelmezésvezetők, főnővérek-ápolók, mentálhigiénés dolgozók, gazdasági-adminisztratív munkatársak). 

A koordinációs térkép a térinformatika alkalmazások számára kezelhető formátumban készíti el a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat ellátási területén jelenlévő szolgáltatók ellátási formáit, az ellátottak és a foglalkoztatottak jellemzőit, a felmerülő igényeket és várólistákat. Kialakításra kerül egy igényátadási eljárásrend is, amely az egyes partnerek között a felmerülő ellátási, szolgáltatási igények kezelésének feltételrendszerét írja le.

Legfrissebb

2017. november 06
2017. október 13

Elérhetőségek

  •  4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.

  •  +36 42 415-907

  •  kozpont@szlgsz.hu

  •  hétfőtől – csütörtökig 7.30 – 16.30 h

  •  pénteken 7.30 – 14.00 h